Osztályok
Páros
Órarend
Páratlan Órarend
       
 

LEVELEZŐ TAGOZAT

Dolgozók Középiskolája:

Tagozatvezető: Sándorné Győr Melinda

Érettségivel záródó 3 éves képzés szakmunkás ill. szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők számára.
A szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők mellett várjuk a befejezett 9. gimnáziumi vagy szakközépiskolai évfolyammal rendelkezőket,
illetve a 9-10. évfolyamot befejezett szakképzős tanulókat. A tanítás minden héten kedden és csütörtökön zajlik 14.00 órától.

Beiratkozás: minden tanévkezdet előtt augusztusban, az iskola által hirdetett időpontban, illetve szeptember 15-ig a titkárságon
szakmai bizonyítvánnyal, személyi- és lakcímkártyával /vagy régi típusú személyigazolvánnyal/. A térítési díj tanévenként változhat,
a 2006-2007-es tanévben félévenként 12 600 Ft., az összeg beiratkozáskor fizetendő. Tanulandó idegen nyelv az angol,
megfelelő számú érdeklődő esetén a német is lehetséges. Érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,
idegen nyelv és egy választott tárgy. A választott tantárgy lehet: kémia, biológia, földrajz, fizika, rajz és vizuális kultúra /portfóliós/, informatika.

TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK

Felnőtt levelező tagozat
óraszámok a kerettantervekhez

Évfolyam/

Tantárgyak

Heti

óraszám

10.

levelező

11.

levelező

12.

levelező

Anyanyelv /kommunikáció/

1

37

37

32

 Irodalom

1

37

37

32

Matematika

1,5--2

56

56

64

Fizika*

0,5

19

19

**

Kémia*

0,5

19

19

**

Földünk és környezetünk*

0,5

19

19

**

Biológia*

19

19

19

**

Történelem és társadalomismeret

1

1,5

37

37

48

Művészeti ismeretek*

0,5

19

19

16

Informatika*

0,5--1

 

19

16--32

Idegen nyelv

Angol

Német

3

 

3

111

 

b(111)

111

 

b(111)

112

 

b(112)

* az adott órakeretben a választott tantárgyból a tananyag elmélyítése, a kerettanterv tananyagát meghaladó ismeretanyag oktatása történik.

**A természettudományos blokkhoz 12. évfolyamon a választott érettségi tantárgyból évi 48 óra érettségi felkészítő.

Technikusképzés:

Ruhaipari modellszerkesztő-képzés érettségizettek számára. Kétéves, amely technikusi vizsgával zárul. Nem feltétel a szakmai előképzettség,
csak az érettségi bizonyítvány.

Csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk indítani, a hivatalosan hirdetett beiratkozási napon, augusztusban megjelenők száma alapján döntünk.

A beiratkozás feltételei azonosak a Dolgozók középiskolájáéval, kivétel, hogy szakmai bizonyítvány helyett az érettségi bizonyítványt kell hozni.

Szaktárgyi óraszámok

Ruhaipari technikus – modellező

 

Tantárgy

Évfolyam

Sor-szám

Megnevezés

1/13.

2/14.

összes

 

Osztályfőnöki óra

 

 

 

 

 

Élet és- pályatervezés

 

 

 

1.

Társadalmi ismeretek

 

 

 

 

 

Társadalmi kapcsolatok (kommunikáció)

 

 

 

2.

Szakmai előkészítő tantárgyak

0,5

1

50,5

 

 

Műszaki rajz

0,5

 

18,5

 

 

Szabadkézi rajz, modellrajz

 

0,5

16

 

 

Művészettörténet, divattörténet

 

0,5

16

3.

Vállalkozási, gazdasági  és marketing ismeretek

0,5

1

50,5

 

 

Vállalkozási, gazdasági és marketing alapismeretek

0,5

1

50,5

4.

Ruhaipari szakmai elmélet

7

7

483

 

 

Divatismeret

 

0,5

16

 

 

Ruhaipari anyag- és áruismeret

0,5

1

50,5

 

 

Szabás-szakrajz

3

2

175

 

 

Ruhaipari technológia

1

1

69

 

 

Ruhaipari gyártásszervezés

1,5

1,5

103,5

 

 

Ruhaipari géptan

 

0,5

16

 

 

Munka és környezetvédelem

 

0,5

16

 

 

Számítógépes gyártáselőkészítés

1

 

37

Kötelező elmélet összesen:

8

9

584

5.

Szakmai gyakorlat

 

 

 

 

 

Ruhaipari szakmai gyakorlat

4

3

244

 

 

Nyári összefüggő gyakorlat

 

 

 

Kötelező összesen:

12

12

828

             

E-mail:tagozatvezeto@konnyuip-debr.sulinet.hu           Telefon:(52) 503-837

 

 

 

Könnyűipari Szakközép és SzakiskolaDebrecen, Sétakert u. 1-3.